روزنوشت

رعایت حریم خصوصی شهروندان نشان احترام به حقوق شهروندی است.

مدیریت شهری فقط آسفالت کاری و پیاده راه سازی نیست، بازگشت حال خوب به مردم شهر است.

شهر ما باید برای کودکان؛ شهری شاد، امن و یادگیرنده باشد.

کوچه ها، پارک ها، پاساژها و ادارات شهر مناسب استفاده افراد دارای معلولیت نیست.

رسیدگی به معضل حاشیه نشینی یک اولویت شهری است.

شیوع کرونا به ما تاکید کرد که امروز هوشمند سازی شهر، یک ضرورت مدیریت شهری است.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ایران ، تهران ، فاطمی ،خیابان گمنام

انتشارات حاما

گفتار

عنوان کتاب

گفتار

پندار

عنوان کتاب

پندار

کردار

عنوان کتاب

کردار

در مواجهه با سیاست و روان

عنوان کتاب

در مواجهه سیاست و روان 

حزب سیاسی

عنوان کتاب

دست نامه آموزشی حزب سیاسی 

گفتمان

عنوان کتاب

گفتمان 

گفتار

عنوان کتاب

افزایش مشارکت سیاسی جوانان از طریق انتخابات

لزوم اجماع بر سر منافع ملی

عنوان کتاب

لزوم اجماع بر سر منافع ملی

کردار

عنوان کتاب

حزب اراده ملت ایران و شوراها 

کردار

عنوان کتاب

قطب سید 

کردار

عنوان کتاب

جوانان و احزاب سیاسی 

کردار

عنوان کتاب

مبانی مردم سالاری اجتماعی 

کردار

عنوان کتاب

دولت رفاه و مردم سالاری اجتماعی

کردار

عنوان کتاب

 مردم سالاری اجتماعی به سبک اسکاندیناوی 

کردار

عنوان کتاب

روند دیپلماسی نفتی ایران قبل و بعد از خروج آمریکا از برجام 

کردار

عنوان کتاب

 سیاسی نقش شورا ها در توسعه 

کردار

عنوان کتاب

اقتصاد و مردم سالاری اجتماعی 

کردار

عنوان کتاب

بنیان های مردم سالاری اجتماعی 

کردار

عنوان کتاب

یک خوشه نور 

کردار

عنوان کتاب

ساعت صفر توسعه و امنیت سیاسی 

کردار

عنوان کتاب

یک مرد 

کردار

عنوان کتاب

فریادی بر دیوار 

کردار

عنوان کتاب

دلایل افول سوسیال دموکراسی

کردار

عنوان کتاب

نگاهی به دیدیگاه ها و برنامه ها

کردار

عنوان کتاب

بالکن رسوایی

اخبار حاما

قلم حاما

احمد حکیمی‌پور

دکتر احمد حکیمی‌پور

دبیر کل حزب اراده ملت ایران

مشاهده رزومه

ویژه منتخبین حاما در مجلس و شورا