حزب اراده ملت ایران (حاما) در سال ۱۳۶۹ توسط جمعی از دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تأسیس شد و در سال ۱۳۷۹ مجوز تأسیس از وزارت کشور دریافت نمود. دبیرکل فعلی حزب احمد حکیمی پور و جانشین وی افشین فرهانچی میباشد.

حاما یک حزب اصلاح طلب مستقل است و مشی سوسیال دموکرات دارد. این حزب اولویت خود را توسعه درون زا کشور و حل مشکلات اقشار مزدبگیر، کسبه و کشاورزان جامعه می‌داند.

حزب اراده ملت ایران در مرداد ماه سال 1399 با انتشار بیانیه ای از شورای هماهنگی جبهه اصلاحات خارج شد تا بعنوان یک حزب اصلاح طلب مستقل به کنش ورزی سیاسی بپردازد.

نشریه رسمی حزب، «اراده ملت» نام دارد و از تابستان ۱۳۹۷ انتشار آن شروع شده‌است. حزب اراده ملت دارای یک مجموعه انتشاراتی است که تاکنون 6 کتاب را به چاپ رسانده است.

حزب اراده ملت ایران تاکنون ۹ کنگره برگزار نموده‌است (سالهای ۱۳۷۶۱۳۷۷ ۱۳۸۰۱۳۸۷۱۳۹۱۱۳۹۲۱۳۹۳۱۳۹۵۱۳۹۷. کنگره آخر حزب در سال ۱۳۹۷ بوده‌است و طی آن شورای مرکزی حزب مورد ترمیم قرار گرفت.