0 413 شنبه 14 بهمن 11:04 دسته مطلب :دسته اخبار حاما کد مطلب : 6586
طبقه متوسط بزرگ نشان می دهد توزیع ثروت در یک کشور عادلانه است

علیرضا شریفی یزدی، استاد دانشگاه و جامعه شناس:

طبقه متوسط بزرگ نشان می دهد توزیع ثروت در یک کشور عادلانه است

وقتی دانش آموز بودم، کتاب های درسی چهره لطیفی از فقر نشانمان می داد. به ویژه در دروسی مثل تعلیمات دینی؛ تصویر قالب، همنشینی فقرا با اولیای خدا بود.

اراده ملت، فائزه صدر: وقتی دانش آموز بودم، کتاب های درسی چهره لطیفی از فقر نشانمان می داد. به ویژه در دروسی مثل تعلیمات دینی؛ تصویر قالب، همنشینی فقرا با اولیای خدا بود. احادیث بسیاری در تکریم شخصیت این گروه اجتماعی آموختیم و به این باور رسیده بودیم که خداوند دوستدار فقرا و نیازمندان است. بعد ها با مرور زندگی مشاهیر بزرگ جهان نیز به موارد بی شماری برخوردم که با وجود فقر، به جایگاه و موقعیت های ارزنده ای رسیده بودند. اما هر چه پیش می آمدم، فیض و مزیتی در فقر نمی دیدم تا امروز که تصویر زندگی با تنگدستی، پیش چشم من کریه ترین چشم انداز عالم است. این روز ها این ابهامی با قوت بیشتری برایم مطرح می شود که آیا در فقر، خیری وجود دارد یا نه؟! در جست و جوی پاسخ این پرسش، گفت و گویی با علیرضا شریفی یزدی، جامعه شناس انجام داده ام که در ادامه می خوانید:

به گفته تعدادی از نمایندگان مجلس یک سوم جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق هستند. آیا می توان در اعماق این فقر برکتی یافت یا نه؟ نگاه جامعه شناسی به فقر چیست و چه تعریفی از فقر مطلق و نسبی وجود دارد؟
در فقر خیری نیست. به هیچ وجه نمی توان با فقر به جایی رسید. از نظر قشر بندی اجتماعی غنای زیاد و ثروت فراوان و در نقطه مقابل آن فقر مطلق هر دو آفت است.
جامعه متعادل اجتماعی است که دو قطب فرادست و فرودست آن کوچک باشند و طبقه متوسط و میان دست اش فربه باشد.
جامعه سالم از طبقه متوسط بزرگ تشکیل می شود. زیرا طبقه متوسط حامل فرهنگ و پشتیبان هنر است. دغدغه محیط زیست و دغدغه حیوانات در طبقه متوسط وجود دارد. قشر میانه به حوزه سلامتی و بهداشت اهمیت می دهد. چالش رسیدگی به کودکان کار در دل طبقه متوسط جریان دارد.
نه طبقه فرادست و نه طبقه فرودست چنین دغدغه هایی ندارند. زیرا این دو طبقه آسیب های سنگینی دارند.
اگر در فقر برکتی وجود داشت، امروز پیشرفت مردم آفریقا بهتر از مردم اروپا و آمریکا بود. خوشبخت ترین کشور های دنیا همان جوامعی هستند که طبقه متوسط فربهی دارند. بزرگ بودن طبقه متوسط نشان می دهد که توزیع ثروت در یک کشور عادلانه است.
نباید این تصورات را به ذهن راه داد که زیست فقیرانه مطلوب اولیای خدا است. اگر چه به این تفکر جنبه اعتقادی داده شده و از کودکی در ذهن بسیاری از ما ها پرورانده شده است. چنین تفکراتی، ریشه استعماری دارد و در همه جای دنیا برای مطیع کردن ملت ها و تسلیم کردن آن ها بر نیک و بد سرنوشتشان تدوین شده است.
فقر برکتی ندارد، زیرا فکر انسان فقیر کار نمی کند. صاحب یک زندگی فقیرانه نمی تواند به لایه های بالای نیاز هایش توجه کند و به خود شکوفایی برسد. شخص فقیر در تامین نیاز های اول و دوم اش که همان خوراک و پوشاک است متوقف می شود. مسکن و بهداشت و آموزش در ردیف های بعدی نیاز های انسان قرار دارند.
با توجه به جمعیت 85 میلیونی ایران و آمار 28 میلیون نفر فقیر، چه درصدی در طبقه فرودست ما را به تصویر قابل قبولی می رساند؟ برای داشتن ایران آرمانی، چه میزانی از جامعه باید در طبقه متوسط زندگی کنند؟
رقم قابل برای هر دو طبقه فرودست و فرادست 5 درصد جمعیت کشور است. به عبارتی 90 درصد جامعه باید در طبقه متوسط زندگی کنند.
البته احساس فقر با تعریف فقر فرق دارد. بخشی از احساس فقر ذهنی است. وقتی می گوییم بخشی از احساس فقر ذهنی است منظور این است که فردی می تواند با 10 میلیون تومان زندگی کند و به نیاز هایش پاسخ بدهد ولی دیگری با 50 میلیون تومان هم نمی تواند به آن کیفیت زندگی برسد.
ولی بخش اصلی تعریف فقر اقتصادی است. از نظر اقتصادی فقر یعنی انسانی نتواند نیاز های اصلی زندگی اش از جمله؛ خوراک، پوشاک، مسکن و بهداشت و امثالهم را به اندازه کافی تامین کند. چنین وضعیتی فقر مطلق است. به طور مثال وقتی هزینه خوراک و پوشاک تان را تهیه می کنید، ولی قادر به تامین هزینه مسکن نیستید یا نمی توانید هزینه های بهداشتی و درمانی خود را تامین کنید در فقر مطلق هستید.
اما فقر نسبی یعنی نیاز های اولیه تامین می شود ولی فرد نمی تواند هدیه بدهد یا نمی تواند به سفر برود یا قادر به پس انداز کردن نیست.
بسیاری از افرادی که خود را از طبقه متوسط می دانند در حقیقت طبقه فرادستِ فرودست هستند. طبقه فرودست سه قشر می شوند و این افراد در بالاترین سطح از طبقه فرودست زندگی می کنند.
در طبقه متوسط باید به راحتی بتوانید نیاز های خود را بر آورده کنید و ذهن آرام بگیرد و بتواند به هنر برسد. بتواند ورزش کند و به دغدغه ها بپردازد و توانمندی های خود را شکوفا کند. در طبقه فرودست جامعه چنین وضعیتی را نخواهید دید چون فقر مطلق این افراد را مجبور می کند تمام وقت و انرژی خود را صرف تامین نیاز های اولیه کنند.
 
بالا بودن میزان فقر در یک جامعه چه تبعاتی برای حاکمیت دارد؟ آیا می توان گفت بالا بودن رقم فقر در ایران خطر امنیتی به دنبال خواهد داشت یا خیر؟
فقر مردم جامعه به نفع هیچ حکومتی نیست. هیچ حاکمیتی نمی خواهد مردمی فقیر داشته باشد. برخی تحلیل ها مبنی بر اینکه فقیر نگه داشتن جامعه کار حاکمیت است، اشتباه و دروغ است.
دلیل فقر سوء مدیریت است. پایش غلط، اولویت های غلط، برنامه ریزی غلط، اجرای غلط برنامه ها و به طور کلی اشتباهات مدیریتی جامعه را به سوی فقر کشانده است.
من قبول نمی کنم که مردم را عمدا فقیر نگه داشته باشند، بالا بودن تعداد فقرا برای حکومت ها خطرناک است. در یک فرد تهیدست عقده حقارت شکل می گیرد و او را به ارتکاب جرم وامی دارد. مردم فقیر تا یک جایی گرفتار سیر کردن شکم خود خواهند بود و از یک جایی به بعد خطر امنیتی محسوب می شوند. ایران امروز در مرز این خطر قرار دارد. 
 

برچسب ها حاما اراده ملت احزاب علیرضا شریفی یزدی فائزه صدر

آخرین اخبار

علی برقراری رئیس ستاد البرز دکتر پزشکیان شد

علی برقراری قائم مقام حزب اراده ملت استان البرز بعنوان رئیس ستاد انتخاباتی دکتر مسعود پزشکیان انتخاب شدند

رضا قاسم پور سخنگو مشاور ستاد دکتر پزشکیان استان البرز شهرستان نظر آباد شد

رضا قاسم پور عضو ارشد حزب اراده ملت ایران بعنوان مشاور عالی و سخنگوی ستاد انتخاباتی دکتر مسعود پزشکیان استان البرز شهرستان نظر آبادانتخاب شدند

برنامه پیشنهادی حزب اراده ملت به پزشکیان در حوزه نهادهای مدنی است

رئیس دفتر سیاسی حزب اراده ملت گفت: برنامه پیشنهادی حزب اراده ملت که به آقای پزشکیان ارایه شد، در خصوص حوزه نهادهای مدنی است. این برنامه همراه با چارت پیشنهادی برای ارتباط با این نهادها در طول مدت زمان انتخابات بود و مورد پذیرش اولیه قرار گرفت و نهایتا توسط آقای عبدالعلی زاده حکم ستادی در خصوص ریاست ستاد نهادهای مدنی برای آقای افشین فرهانچی (دبیرکل حزب) صادر شد. در ستاد مرکزی هم فضایی به این موضوع اختصاص یافت و نیروهای ستادی حزب در حال انجام کار هستند.

احمد حکیمی پور ریاست شورای مرکزی حاما رئیس ستاد استان زنجان دکتر پزشکیان شد

 طبق حکمی که روز جمعه ۲۵ خرداد ماه صادر شد، دکتر حکیمی پور که نماینده ادوار زنجان در مجلس شورای اسلامی بوده است به عنوان ریاست ستاد استان زنجان مسعود پزشکیان انتخاب شدند.

افشین فرهانچی دبیرکل حزب اراده ملت ایران رئیس ستاد تشکل‌ها و نهادهای مدنی ستادمرکزی دکتر پزشکیان شد

حزب اراده ملت ایران بعد از اعلام نامزدی دکتر مسعود پزشکیان؛ برنامه پيشنهادي را برای حوزه نهادهای مدنی به ایشان تقدیم کردند تا بعد از بررسی و اصلاح به عنوان برنامه رسمی ایشان در این حوزه اعلام شود.

بازدید دبیرکل حزب اراده ملت ایران از خانه احزاب استان زنجان

افشین فرهانچی دبیرکل حزب اراده ملت ایران در جریان سفر رسمی خود به استان زنجان عصر روز چهارشنبه ۲۳ خرداد با حضور در محل خانه احزاب استان زنجان با رئیس و برخی اعضای هیات رئیسه دیدار و گفتگو کردند.

در اولین سفر رسمی استانی دبیرکل منتخب حزب اراده ملت ایران به زنجان عنوان شد:

نشست مشترک اعضای حزب اراده ملت ایران در استان زنجان در جریان سفر یک روزه دبیرکل به این استان در دفتر استانی حزب در زنجان و با حضور اعضا و دبیرکل با محوریت موضوعات روز و آخرین وضعیت و موضع گیری های تشکیلاتی در روز چهارشنبه ۲۳ خرداد برگزار گردید

نشست دبیر کل حاما با کانون وکلای زنجان

نشست مشترک رئیس و اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان زنجان با دبیرکل حزب اراده ملت ایران صبح روز چهارشنبه ۲۳ خرداد در محل کانون در زنجان صورت گرفت.

ادای احترام دبیرکل حزب اراده ملت ایران به مقام شامخ شهدا و مفاخر زنجان

صبح روز چهارشنبه ۲۳ خرداد ماه دکتر افشین فرهانچی دبیرکل حزب اراده ملت ایران در بدو ورود به شهر زنجان با حضور در گلزار شهدای زنجان به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.

بازگشائی دفتر مرکزی حزب اراده ملت ایران

دفتر مرکزی حزب اراده ملت ایران با حضور احمد حکیمی پور ریاست شورای مرکزی و افشین فرهانچی دبیرکل حزب در دهه پایانی اردیبهشت ماه افتتاح می‌شود.

دسته اخبار حاما