بخش سوم: شورای مرکزی

 1. برای عضویت در شورای مرکزی حزب باید حداقل سه سال از عضویت رسمی فرد در حزب گذشته باشد. موارد خاص به پیشنهاد هیات اجرایی و توسط شورای مرکزی تصمیم­گیری خواهد ­شد.
 2. جلسات شورای مرکزی با اکثریت نسبی اعضا رسمیت می­یابد و تصمیمات آن با رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه، معتبر و لازم­الاجرا خواهد­بود. اعضا علی­البدل شورای مرکزی نیز حق حضور در جلسه و ارائه نظر خود را دارند ولی در تصمیم­گیری­ها حق رای نخواهند داشت.
 3. اولین جلسه شورای مرکزی با دعوت رییس مجمع عمومی حزب (یا جانشین ایشان) برگزار میشود. در اولین جلسه رییس و دبیر شورای مرکزی انتخاب میشوند.
 4. رییس شورای مرکزی: یکی از اعضا شورای مرکزی که حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد و سابقه عضویت در شورای مرکزی را دارد با رای اکثریت برای ریاست شورای مرکزی به مدت یکسال انتخاب میشود تا طبق شرح وظایف زیر عمل کند:
 • مدیریت جلسات شورای مرکزی طبق آئین نامه
 • تدوین دستور جلسات شورای مرکزی
 • دعوت از مهمانان جهت حضور در جلسه شورا
 1. دبیر شورای مرکزی: شورای مرکزی یکی از اعضا خود را برای مستندسازی جلسات شورای مرکزی در اولین جلسه انتخاب مینماید. شرح وظایف ایشان به قرار زیر است:
 • اعلام دستور جلسات شورای مرکزی به اعضا شورا
 • نوشتن و انتشار صورت جلسات شورای مرکزی
 • شمارش آرا در رای گیری های شورای مرکزی
 • ثبت حضور و غیاب اعضا شورا
 1. سخنگو شورای مرکزی: شورای مرکزی حزب می­تواند فردی را به­عنوان سخنگوی شورا تعیین کند تا طبق شرح وظایف زیر انجام وظیفه کند:
 • اعلام مواضع، سیاست­ها و خطمشی­های حزب در خصوص مسایل و موضوعات داخلی و خارجی کشور به صورت مستمر
 • اعلام تصمیم­های شورای مرکزی، تشریح مفاد و محتوای کلیه مصوبات این شورا
 • پاسخگویی به سؤال­های مطبوعات و رسانه‌ها و انجام مصاحبه‌های دوره­ای
 1. دستور جلسات شورای مرکزی دست کم یک هفته جلوتر از طریق رییس یا دبیر شورا به اطلاع اعضا خواهد رسید تا در چارچوب وظایف و اختیارات مندرج در اساس­نامه و نظام نامه در خصوص موارد مطروحه در دستور جلسه تصمیم­گیری نماید.
 2. برای تصمیم­گیری­های مهم یا برنامه ریزی­های حزبی، با صلاح­دید دبیرکل یا شورای مرکزی، می­توان تشکیل جلساتی در قالب پیش کنگره یا پلنوم را داد. در این جلسات اعضا شورای مرکزی، بازرسین، روسای نهادهای اجرائی، دبیران دفاتر شهرستانی (در صورتیکه مجمع عمومی تشکیل داده اند) صاحب رای خواهند بود و مبنا؛ رای اکثریت است.
 3. دفتر سیاسی: دفتر سیاسی 11 عضو دارد. شورای مرکزی حزب یکی از اعضا ورزیده حزب را به­عنوان رییس دفتر سیاسی منصوب می­نماید. بقیه اعضا (7 نفر) دفتر توسط رییس دفتر سیاسی شناسائی شده و برای کسب رای اعتماد به شورای مرکزی معرفی میشوند. دبیرکل، رییس شورای مرکزی و سخنگو بر اساس جایگاه حقوقیشان در این دفتر حضور خواهند داشت.
 4. شرح وظایف دفتر سیاسی از قرار زیر میباشد:
 • رصد شرایط سیاسی داخل و خارج کشور
 • ارائه­ی تحلیل سیاسی از شرایط موجود
 • تهیه و ارائه­ی مواضع حزب نسبت به شرایط مختلف
 • تهیه­ی پیش نویس بیانیه­های حزب
 1. جزئیات مربوط به دفتر سیاسی:
 • رییس دفتر سیاسی لازم است یک نفر از اعضا دفتر را بعنوان قائم مقام خود معرفی نماید.
 • برگزاری جلسات حداقل ماهی یک بار خواهد بود و با توجه به رخدادهای مهم سیاسی کشور میتوان جلسات فوق العاده را نیز برگزار کرد. تاریخ و ساعت و موضوع و سخنران جلسات دفتر سیاسی توسط ریاست دفتر یا قائم مقام وی مشخص و اطلاع رسانی میشود. حضور فرد مهمان در جلسات فقط با اجازه ریاست دفتر سیاسی مقدور است.
 • موضوع جلسات دفتر سیاسی میتواند از طرف اعضا شورای مرکزی یا اعضا دفتر سیاسی پیشنهاد شود و در صورت موافقت رییس دفتر سیاسی جلسه ای برای آن اختصاص یابد. هر کدام از اعضا حقیقی دفتر سیاسی لازم است که یکی از حوزه های مهم در سیاست کشور را رصد کنند و بصورت ماهانه در مورد آن حوزه ارائه گزارش نمایند.
 • جلسات عادی دفتر سیاسی شامل چهار بخش اصلی خواهد بود: ارائه گزارش از وضعیت حوزه های تحت رصد سخنرانی در مورد موضوع داخل دستورکار ارائه تحلیل ها و نظرات اعضا در مورد مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی روز جمع بندی و نتیجه گیری. مستند سازی جلسات دفتر سیاسی، تهیه خبر و گزارش از آن بر عهده رئیس و قائم مقام دفتر سیاسی خواهد بود.
 • کلاب هاوس بعنوان رسانه رسمی دفتر سیاسی است و دفتر سیاسی هر دو هفته یک برنامه با حضور اعضا و مهمانان برگزار میکند.
 • دفتر سیاسی برای بالابردن قدرت تحلیل اعضا خود، کارگاه ها و جلسات آموزشی تحلیل گری سیاسی را پیش بینی و اجرا میکند.
 • دفتر سیاسی برای تهیه پیش نویس بیانیه های عمومی حزب در زیرمجموعه خود یک واحد تحت عنوان واحد تهیه بیانیه خواهد داشت.

 (آئین نامه نحوه اداره جلسات شورای مرکزی)

(شیوه نامه ارائه بیانیه)