بخش پنجم: دبیرکل و نهادهای اجرائی

 1. هیات اجرائی حزب شامل دبیرکل، قائم مقام دبیرکل و روسای کمیته های حزب میباشد. روسای سایر واحدهای اجرائی حزب بدون حق رای میتوانند در جلسات هیات اجرائی شرکت کنند.
 2. شورای اطلاع رسانی حزب شامل دبیرکل، قائم مقام دبیرکل و روسای واحدهای نشریه، انتشارات، سایت و مسوول روابط عمومی میباشد. مسئولین رسانه های مجازی حزب میتوانند بدون حق رای در جلسات شورا حضور یابند. تصمیم گیری ها در مورد سیاستها و برنامه های رسانه ای حزب در این شورا گرفته خواهد شد.
 3. واحدهای هیات انضباطی، دفتر حقوقی و نهاد کادرسازی (حوزه ها) مستقیما زیر نظر دبیرکل میباشند. و دبیرکل رییس این واحد ها را انتخاب مینماید.
 4. هیات انضباطی: نهاد صادر کننده احکام انضباطی در مورد اعضا و نهادهای حزب است. مسئول این نهاد توسط دبیرکل انتخاب میشود و بر اساس گزارشات رسیده از طرف هیات بازرسی و منطبق با آئین نامه انضباطی احکام متناسب را برای تخلفات رخ داده صادر و اعلام مینماید.
 5. دفتر حقوقی: در راستای استیفا حقوقی مطالبات ملی یا منطقه ای حزب و ارائه مشاوره حقوقی به ارکان حزب و پیگیری های قضائی پرونده های اعضا حزب (در راستای وظایف حزبی اعضا) تشکیل میشود. مسوول این دفتر توسط دبیرکل انتخاب میگردد.
 6. نهاد کادرسازی (حوزه های حزبی): با هدف تربیت کادر همه جانبه؛ و اطلاع رسانی و دریافت نظرات اعضا زیر نظر دبیرکل تشکیل میگردد. لازم است که تمام اعضا رسمی حزب در یکی از حوزه ها حضور داشته باشند. این نهاد در دو بخش تربیت کادر همه جانبه و حوزه ها به فعالیت میپردازد.
 7. در صورت غیبت یا بروز مشکل یا بیماری یا هر دلیل موجه دیگر برای دبیرکل - اگر بیشتر از سه ماه طول نکشد- وظایف وی توسط قائم مقام وی انجام ­می­پذیرد، در غیر این صورت دبیرکل جدیدی انتخاب خواهد ­شد.
 8. نحوه­ احراز صلاحیت جهت دبیرکلی حزب:
 • داشتن حداقل پنج سال سابقه­ عضویت رسمی در حزب
 • عضویت در دو دوره شورای مرکزی حزب
 • دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد
 1. برقراری ارتباط با سایر احزاب و نهادهای مدنی، شوراهای مختلف و نهادهای حاکمیتی - تحت نظارت شورای مرکزی - با دبیرکل، ریاست شورای مرکزی یا نهادهای تحت نظر ایشان خواهد ­بود.
 2. برای سازماندهی هر چه بیشتر امور اجرایی و تشکیلاتی حزب، هیات اجرایی دست کم هر ماه یک بار جلسه خواهند ­داشت. دستور هیات اجرایی با حضور اکثریت نسبی اعضای حاضر در جلسه رسمی و لازم الاجرا خواهد ­بود. دستور جلسات هیات اجرایی دست کم 48 ساعت قبل از تشکیل جلسه از طریق دبیرکل در اختیار اعضا قرار­داده خواهد ­شد.
 3. کمیته ها و واحدهای اجرائی حزب توسط شورای مرکزی مشخص می­گردند و این شورا می­تواند با پیشنهاد دبیرکل و با توجه به شرایط، این نهادهای را در هم ادغام یا منحل کند یا پیشنهاد تشکیل کمیته­ یا واحد جدیدی را بدهد. هر کمیته یا نهاد یک رئیس و یک قائم مقام خواهد داشت. کمیته ها و واحدهای اجرائی میتواند با توجه به شرح وظایف خود از سایر افراد برای عضویت یا مشاوره، دعوت کنند. لازم است کمیته­ ها و واحدهای اجرائی برنامه کاری خود را در ابتدای دوره­  کاریشان به تصویب شورای مرکزی حزب برسانند.
 4. کمیته های اصلی حزب عبارتند از: کمیته تشکیلات، کمیته دفاتر و شعب، کمیته توانمندسازی، کمیته زنان و کمیته جوانان.
 5. رییس هر کمیته و واحد توسط دبیرکل انتخاب می­گردد و در مرحله­ بعد رییس کمیته، قائم مقام خود را تعیین می­کند و به تائید هیات اجرایی می­رساند. واحد­های زیر مجموعه­ هر کمیته یا واحد، براساس دستورالعمل خاص آن کمیته یا واحد، که به تصویب شورای مرکزی خواهد ­رسید، به وظایف خود بر اساس قواعد و ضوابط جاری حزب ادامه خواهد ­داد.
 6. صورت جلسه­ کمیته­ ها و واحدهای اجرائی باید در همان جلسه تنظیم و به تائید حاضرین در جلسه رسیده باشد. نسخه صورت جلسات بایستی تا 48 ساعت بعد در اختیار دبیرکل حزب قرار­گیرد تا نظرات خود را در خصوص موارد مطروحه در جلسه­ کمیته­ یا واحد اجرائی مربوطه اعلام نماید.
 7. تمام ابزارهای اطلاع­ رسانی حزب - چه ابزارهای موجود و چه ابزارهائی که بعدا ایجاد شود- زیر نظر شورای مرکزی و دبیرکل خواهند ­بود و مسوول حقوقی (مدیر مسئول یا مدیرعامل)  این نهادها را شورای مرکزی و مسئول اجرائی (سردبیر یا مدیر اجرائی) این نهادها را دبیرکل تعیین میکند. دفتر سیاسی میتواند رسانه مجزا و مربوط به خود را داشته باشد.
 8. نشریه: نشریه­ حزب به صورت الکترونیک و با عنوان اراده­ ملت منتشر­خواهد­شد. نشریه میتواند سایت مخصوص به خود را داشته باشد.
 9. انتشارات: حزب در راستای گسترش ادبیات حزبی، اجتماعی و سیاسی؛ ساختاری تحت عنوان انتشارات خواهد داشت که بعد از اخذ مجوزهای مربوطه و مطابق با آئین نامه نشر فعالیت خواهد کرد.
 10. سایت: حزب یک سایت رسمی دارد که موظف است اطلاعات پایه و مستندات حزب را منعکس نماید. سایت موظف است اخبار و بیانیه های حزب، و اخبار و اطلاعات مربوط به دفاتر حزبی و شعب استانی را منتشر نماید.
 11. رسانه های فضای مجازی: هر کدام از کمیته ها یا واحدهای اجرائی حزب میتوانند برای انعکاس فعالیت ها، اخبار و مستندات آموزشی و ترویجی خود از یک یا چند ابزار رسانه ای استفاده کنند. مسوولیت این رسانه ها بر عهده واحد اجرائی مربوطه خواهد بود. لازم است که سیاست ها و روش کار هر کدام از این رسانه ها در شورای اطلاع رسانی مطرح گردد و مورد تصویب قرار گیرد. هیات اجرائی در قالب مشاوره فنی به ارتقا و بهینه سازی این رسانه ها کمک خواهد کرد.
 12. دفاتر فرعی حزب و شعب استانی حزب میتوانند رسانه های مجازی مخصوص خود را داشته باشند. این رسانه ها زیر نظر دبیر دفاتر یا استان خواهند بود. لازم است که سیاست ها و روش کار این رسانه ها در شورای اطلاع رسانی حزب مطرح گردد و مورد تصویب قرار گیرد.
 13. با توجه به گسترش حزب و لزوم کار تخصصی در حوزه­ های مختلف حکومت­ داری و ایفای نقش نظارتی مناسب از طرف حزب نسبت به ارکان حکومت، و نیز با توجه به حوزه های علاقمندی اعضا حزب لازم دیده­ شد در کنار کمیته­ های اصلی و نهادهای اجرایی (که معمولا نگاه به درون حزب دارند)، تشکیلاتی با عنوان کارگروه راه­ اندازی گردد (با نگاه به بیرون حزب و حکومت­ داری مطلوب). این کارگروه­ها وظایف زیر را (بطور کلی) بر عهده خواهند­ داشت:
 • مطالعه و تحقیق در حوزه­ مربوطه
 • رصد شرایط موجود در آن حوزه و نظارت بر عملکرد حوزه­ مربوطه
 • ارائه­ الگوهای مناسب برای اعمال مدیریت در آن حوزه ­ها
 • تهیه و تنظیم برنامه ­های مناسب برای پیشنهاد و اجرا در حوزه­ مربوطه
 • برگزاری نشست­ها و همایش­های تخصصی در حوزه­ مربوطه
 • توانمندسازی اعضای حزب برای قبول مسئولیت در حوزه­ مربوطه
 • رایزنی برای ارتقای موقعیت اعضای حزب در حوزه­ تخصصی مربوطه
 • ارائه­ مشاوره به اعضای حزب که در یکی از ارکان حکومت قبول مسئولیت نموده­ اند.
 • پیگیری سیاست­های حزب و اجرای آن در حوزه­ مربوطه
 • برقراری ارتباط با افراد صاحب­ نظر در آن حوزه
 1. برای تشکیل یک کارگروه لازم است که حداقل سه نفر از اعضای حزب، رسما درخواست مکتوب خود را به هیات اجرایی ارائه نمایند و یک نفر از ایشان مسئولیت هماهنگی کارگروه را بر عهده­ گیرد. نظارت بر عملکرد کارگروه بر عهده دبیرکل و هیات اجرایی خواهد بود. کارگروه­ ها بر خلاف کمیته­ ها محدودیت تعداد عضو ندارند و حتی می­توانند از افراد غیر عضو حاما نیز -در قالب­های مختلف- بهره ببرند. کارگروه­ها می­توانند بسته به شرایط و توانمندی در دفاتر و شعب حزب ایجاد زیرمجموعه نمایند. لازم است که گزارش عملکرد کارگروه­ ها بصورت فصلی به هیات اجرایی ارائه ­گردد.

(آئین نامه حوزه های حزبی)

(شیوه عملکرد واحد انتشارات)

(شیوه نامه فعالیت سایت)

(شیوه نامه فعالیت نشریه)