حزب اراده ملت ایران (حاما) در سال ۱۳۶۹ توسط جمعی از دانشجویان دانشکده حقوق  و علوم سیاسی دانشگاه تهران  تأسیس شد و در سال ۱۳۷۹ مجوز تأسیس از وزارت کشور  دریافت نمود. دبیرکل فعلی حزب احمد حکیمی پور و جانشین وی افشین فرهانچی میباشد.

حاما یک حزب اصلاح طلب مستقل است و مشی سوسیال دموکرات دارد. این حزب اولویت خود را توسعه درون زا کشور و حل مشکلات اقشار مزدبگیر، کسبه و کشاورزان جامعه می‌داند.

حزب اراده ملت ایران در مرداد ماه سال 1399 با انتشار بیانیه ای از شورای هماهنگی جبهه اصلاحات خارج شد تا بعنوان یک حزب اصلاح طلب مستقل به کنش ورزی سیاسی بپردازد.

نشریه رسمی حزب، «اراده ملت» نام دارد و از تابستان ۱۳۹۷ انتشار آن شروع شده‌است و یک سایت مستقل با آدرس www.eradehmellat.ir  دارد.  حزب اراده ملت ایران دارای یک مجموعه انتشاراتی است که تا پایان سال 1400 توانسته است 14 عنوان کتاب را عرضه نماید.

حزب اراده ملت ایران تاکنون 10 کنگره برگزار نموده‌است (سالهای ۱۳۷۶– ۱۳۷۷ ۱۳۸۰۱۳۸۷۱۳۹۱۱۳۹۲۱۳۹۳۱۳۹۵ - ۱۳۹۷ - 1400). کنگره آخر حزب در مرداد ماه سال 1400 بوده‌است و طی آن شورای جدید مرکزی حزب انتخاب شد و بندهائی از اساسنامه اصلاح گردید.